Rakentamisen ratkaisut

Siporex on Suomessa perinteinen ja paljon käytetty rakennusmateriaali asuntorakentamisessa. H+H tarjoaa ammattirakentajille kilpailukykyisiä ja helposti toteutettavia ratkaisuja, jotka soveltuvat erinomaisesti pientalo-, rivitalo- ja kerrostalorakentamiseen.

Siporex soveltuu erinomaisesti asuntorakentamisen runkoratkaisuihin. Massiivisia ja yksiaineisia Siporex-tuotteita voidaan käyttää sekä kantavissa että ei-kantavissa rakenteissa. Selkeät Siporex-rakenneratkaisut helpottavat ja nopeuttavat suunnittelua sekä yksinkertaistavat työmaalogistiikkaa ja rakentamista.

Olemme olleet mukana toteuttamassa lukuisia asuntorakentamisen projekteja aluerakentamisesta yksittäisiin pientaloprojekteihin. Erilaisten projektien myötä meille on syntynyt vahva näkemys ja ammattitaito asuntorakentamiseen liittyvien projektien läpiviemisestä.

Siporex-runkoisiin asuinrakennuksia voidaan toteuttaa puu-, tiili- ja rapattuja julkisivuilla.

Siporexin avulla voidaan toteuttaa erilaisia ratkaisuja energiataloutta ajatellen. Erilaisilla eristeratkaisuilla Siporex-rungosta saadaan muunneltua tarvittavat vaatimukset täyttävät rakenteet.

Bookmark and Share